Aisthesis

Aisthesis er et heldekkende læremiddel i Kunst, design og arkitektur (KDA 1-3) for vgs. Verket lanseres til skolestart i august 2021 og er tilrettelagt i henhold til nye læreplaner.

Innholdet her er under arbeid og må ses på som en midlertidig utgaver tiltenkt vurdering frem til ferdigstilling.

Lisenser kan bestilles fra Tell forlag

Til Aisthesis