Bestill TV 2 Skole

Bestill tilgang til TV 2 Skole

Tilbud høsten 2018 - før 1. januar!

Ved bestilling av nyhetsprodukt fra Elevkanalen/TV 2 Skole, får din skole gratis tilgang til alle ferdige fag ut 2019.

Priser (eks. mva)

  • Barnetrinn: 50 kr per bruker per år 
  • Ungdomstrinn: 50 kr per bruker per år 
  • Videregående: 50 kr per bruker per år 
  • Voksenopplæring: 200 kr per bruker per år 

Kontakt oss på tv2skole@tv2.no
Eller ring oss på: 22 40 46 66

For andre henvendelser:
https://www.tv2skole.no/Hjem/Om