Personvern

Sist revidert: 07.10.2021

Personvernerklæring

Elevkanalen / TV 2 skole, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger som følge av ditt kundeforhold og brukertilgang til Elevkanalen, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger

Elevkanalen tilbyr nyheter og faginnhold for grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, høgskoler og universitet. For å få tilgang til tjenesten kreves innlogging. Vi oppretter derfor en brukerprofil for alle brukere slik at vi har kontroll på hvem som har tilgang til hvilke produkter.

En slik avtale om brukertilgang er også vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger i forbindelse med selve innloggingen, i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 punkt 1b

Innlogging

Vi tilbyr forskjellige metoder for innlogging og dette medfører litt forskjellige personopplysninger avhengig av innloggingsmetode.

Innlogging via Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Ved innlogging på Elevkanalen, ved hjelp av Feide, blir forespørselen formidlet til vertsorganisasjonens (skolens/kommunens/universitetets) systemer og brukeren autentiseres der. Persondataene lagres og vedlikeholdes derfor hos vertsorganisasjonen. 

Elevkanalen får som tjenesteleverandør tilgang til noen av persondataene når du logger inn. Første gang du logger inn på denne måten må du gi samtykke til dette igjennom Feide. Du kan se hvilke persondata Elevkanalen / TV 2 Skole har tilgang til her https://innsyn.feide.no (klikk på «samtykke» og finn TV 2 Skole i listen).

Personopplysninger som lagres i vårt system på din brukerprofil er: 

 • Tilhørighet til organisasjon
 • Rolle i organisasjonen (lærer/elev)
 • Feide brukerID
 • Epost
 • Dato/tid for når du har logget inn i systemet.

Innlogging med felles gruppebruker

I dette tilfelles lagres ingen personopplysninger. Kun informasjon knyttet til organisasjonen, samt kontaktperson hos organisasjonen.

Innlogging for gruppe med egne brukerprofiler

Dette gjelder f.eks. voksenopplæring. Brukere registrerer seg som medlem av en gruppe de har tilgangskode til, og knyttes dermed til denne organisasjonen.

Personopplysninger som lagres i vårt system på din brukerprofil er: 

 • tilhørighet til organisasjonen
 • rolle i organisasjonen (lærer/elev),
 • fornavn og etternavn
 • epost-adresse
 • dato/tid for når du har logget inn i systemet.

Innlogging for gruppe med egne brukerprofiler, autentisering via Facebook

Samme som punktet ovenfor, men ved autentisering via Facebook lagrer vi i tillegg et token som vi får fra Facebook sammen med din brukerprofil i vårt system.  Neste gang du logger inn via Facebook bruker vi dette tokenet til å finne din lokale profil.

Vi får også tilgang til personopplysninger fra Facebook, men vi lagrer ikke disse i vårt system.
Du kan se hvilke tilganger dette er under Facebook -> Innstillinger, -> Apper og nettsteder

Vår app heter «TV 2 Skole».

Kontakt oss – skjema

Om du sender oss en henvendelse via vårt kontakt-skjema så vil disse opplysningene lagres i vårt system slik at vi kan besvare din henvendelse. 

Vi lagrer informasjon om:

 • type henvendelse
 • fornavn og etternavn
 • epost
 • telefonnummer (hvis du har oppgitt det)
 • skolenavn (hvis du har oppgitt det)

Grunnlaget for behandlingen av disse dataene er at de er nødvendige for at vi skal kunne besvare henvendelsen, i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 punkt 1b.

Bestille abonnement eller prøvetilgang

Skoler og privatpersoner kan bestille abonnement og tilgang til vårt innhold. I forbindelse med en slik bestilling inngås det en avtale om brukertilgang.

For skoler lagrer vi:

 • organisasjonens navn
 • fagpakker som bestilles
 • faktureringsinformasjon
 • kontaktperson med navn, epost, telefon (hvis oppgitt), rolle i organisasjonen og skolenavn.

Grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er at de er nødvendige for at vi skal kunne inngå en avtale om brukertilgang for deg, i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 punkt 1b.  I tillegg lagres det persondata i forbindelse med betalingen som vi er pålagt å ta vare på som en del av regnskapsplikten, i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 punkt 1c.

Nyhetsbrev-abonnement

Hvis du er lærer og logger inn på Elevkanalen med Feide, vil du få tilbud om å abonnere på vårt nyhetsbrev. Vi benytter MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev. Din epost-adresse og navn deles derfor også med MailChimp. 

Vi lagrer:

 • ditt navn
 • epost-adresse hvor du vil motta nyhetsbrev
 • navn på den organisasjone/skole du er knyttet til i Feide

Grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er at du selv har meldt deg på og gitt ditt samtykke, i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 punkt 1a.

Personopplysninger knyttet til moduler

Avhengig av hvilke tjenester og moduler din organisasjon abonnerer på, så kan det lagres flere personopplysninger. 

Elevgrupper

Lærer kan opprette grupper og plassere elever i disse gruppene.  Læreren velger navn på gruppen, og vi lagrer informasjon om hvilke grupper eleven er medlem av.

Preferanser

Elever med behov for spesielt tilpasset grensesnitt kan sette disse bruker-preferansene på sin profil. Det kan velges tilpasninger som gir ekstra tilgjengelighet med hensyn til blant annet syn og hørsel.

Elevforlaget

Lærer administrerer opprettelse av bøker og gir elever tilgang til å arbeide med en bok via https://www.elevforlaget.no.  Elevene samarbeider om innholdet i boka. Vi lagrer informasjon om hvilke bøker eleven er knyttet til.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Elevkanalen har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag, i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss om slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom din forespørsel sendes til oss elektronisk, og med mindre du ønsker noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Opplysningene vil bli slettet når du sletter din brukerkonto, eller de slettes automatisk om du ikke har brukt systemet de siste 12 månedene.

Sikring av personopplysninger

Elevkanalen har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Elevkanalen / TV 2 Skole lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Betalingsløsninger

Skoler som bestiller tilgang får tilsendt faktura. Vi lagrer i den forbindelse informasjon om organisasjonen og kontaktperson.

Informasjonskapsler (Cookies)

En webside kan lagre informasjon i din nettleser blant annet som informasjonskapsler (cookies) eller i nettleserens lokale lager (browser local storage). Som regel brukes dette til å lagre informasjon om at du er logget inn, de valg du gjør på nettstedet eller for å sikre at informasjonen du sender til serveren virkelig kommer fra din nettleser. Slike informasjonskapsler er nødvendige for at siden skal fungere som forventet.

Noen informasjonskapsler inneholde metadata som kan gi informasjon om din bruk av nettstedet. Spesielt i forbindelse med analyse og bruksstatistikk.

Informasjonskapslene kan lagres i nettleseren selv etter at du har lukket den. Vi oppgir derfor levetiden til informasjonskapselen. Når levetiden utløper så bli informasjonskapselen slettet fra din nettleser.

De informasjonskapsler som er satt av Elevkanalen kalles førsteparts eller førstetilbyders informasjonskapsel.  Disse kan bare leses av Elevkanalen. Informasjonskapsler som settes av våre partnere (f.eks. JW player) kalles tredjeparts informasjonskapsler.  Disse kan da leses av andre enn Elevkanalen.

Her følger en oversikt over hvilke funksjoner og moduler som bruker informasjonskapsler på våre sider.

Generelt

«ASP.NET_SessionId»: Førsteparts informasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.

Autentisering

Et internettbasert system har ikke kontinuerlig kontakt med serveren. Hvis du logger deg inn i et system så må informasjonen om dette lagres i en informasjonskapsel slik at denne kan sendes til serveren hver gang du klikker på noe og henter en ny side. Dette lagres som en tilfeldig streng av tall og bokstaver (et token) som serveren kan kjenne igjen og identifisere som deg – og dermed vite hva du som bruker har tilgang til. 

Førsteparts informasjonskapsler som blir slettet når du lukker nettleseren:
«.AspNet.ApplicationCookie.Members»

Kontakt oss – skjema

For å forsikre oss om at det er et virkelig menneske, og ikke en robot som forsøker å misbruke kontaktskjema, så benytter vi oss av Googles reCAPTCHA tjeneste. Dette medfører at de personopplysningene som står på skjermen og/eller befinner seg i nettleseren når reCAPTHCA benyttes vil bli sendt til Google.  Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dette er tredjeparts informasjonskapsler som er nødvendige for å kunne sende inn et kontaktskjema.

Andre skjema

Vi benytter også informasjonskapsler for å verifisere at innsendte skjema kommer fra vårt nettsted og at det er en gyldig forespørsel.

Dette er førsteparts informasjonskapsler som slettes når du lukker nettleseren:
«_RequestVerificationToken»

Innstillinger

Noen innstillinger lagres kun i din nettleser.

Nettleserens lokale lager har innstillinger for videospilleren. Dette lagres permanent:
«jwplayer.volume», «jwplayer.captionLabel», «jwplayer.qualityLabel», «jwplayserLocalId»

Hvilken skole du som lærer ønsker å logge inn på, hvis du har tilgang til flere skoler. Dette er en førsteparts informasjonskapsel som slettes ved midnatt:
«_selectschoolcookie»

Analyse og bruksstatistikk

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Matomo. Dette er installert på våre servere på vårt driftssenter og dataene er kun tilgjengelig for TV 2 Skole / Elevkanalen.

Matomo bruker informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på vårt nettsted. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvilke videofilmer som spilles av, hvor lenge besøket varer, hvilke lenker brukerne klikket på for å komme til vårt nettsted (basert på "Referrer URL") og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Elevkanalen anonymiserer brukerens IP-adresse ved å slette siste halvdel av adressen (16 av 32 biter), før informasjonen lagres og bearbeides av Matomo. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresseHTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget. 

Søk

Elevkanalen lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Deling på sosiale medier

På noen sider er det mulig å dele artiklene på sosiale medier, som f.eks. Facebook eller Twitter. På vår side er det da en passiv lenke til delefunksjonen på det sosiale mediet. Ingen informasjon overføres til det sosiale mediet før du selv klikker på dele-lenken.

Vi viser til personvernerklæringene fra de enkelte sosiale mediene for detaljer om informasjonskapsler fra disse.  Du kan se på informasjonskapselens domene for å se hvilket sosialt medium de kommer ifra.

Annonsering

Elevkanalen har ingen annonsering på sine sider og dermed heller ingen informasjonskapsler i forbindelse med dette.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Elevkanalen / TV 2 Skole i forbindelse med personopplysninger så kan du:

Adresse:

TV 2 SKOLE AS
Nydalsveien 12A
0484 OSLO

Tlf:
22 40 46 66
Epost:
Nydalsveien 12A, 0484 OSLO