Helsepartiet
-
for
et
friskere
Norge

Forebygging
Vi
kan
stoppe
sykdommer
og
ulykker
før
de
skjer.
Liv
og
helse
er
viktigst.
Behandling
Mange
pasienter
stå i kø
for å
helsehjelp.
Vi
vil hjelpe
syke
mye
raskere.
Rehabilitering
Vi
vil
sikre
at
syke
får
hjelp
til å
leve
gode
liv
etter
sykdom
også.
Helse
Du
skal
være
trygg
at
du
får
helsehjelp.
I dag
er
det
ikke
en
selvfølge.
Norge
har
bare
10.800
sykehussenger
igjen.
I
Norge
bor
det
5,4
millioner
mennesker.
Mange
trenger
mer
hjelp
Bare
Helsepartiet
jobber
for å
bygge
flere
sykehus.
Maten
vi
spiser
er
viktig
for
helsen.
Mange
trenger
bedre
råd
om
sunn mat.
Skole
Mange
land
har
lege
og
psykolog
på skolen.
Vi
vil ha
helsefolk
på skolen.
Slik
kan
alle barn
raskt
riktig
hjelp.
Eldre
Alle
eldre
over
75 år
skal
bo
trygt.
De
skal
helsehjelp
aldershjem
hvis
de
ønsker
det.
Arbeid
Norge
trenger
flere
som
ønsker
å
jobbe.
Mange
vil
jobbe
med
helse,
men
får ikke
lov.
Vi
vil
utdanne
flere
helsearbeidere.
Energi
Norge
trenger
miljøvennlig
kraft.
Vindkraft
forsøpler
Norge
og
dreper
mange
dyr.
Vi
vil ha
mer
vannkraft.
Det
er
trygt
og
miljøvennlig.
Økonomi
75
%
av
Norges
nasjonale
formue
er
folks
arbeidskraft.
Vi
hjelpe
folk
til
god helse
og
utdanning.
Det
lønner
seg
for
deg
og
for
samfunnet.