Rødt

Arbeidsliv
Rødt
vil ha
arbeid
til
alle.
Vi
vil ha
kortere
arbeidsdager.
Vi
vil ha
trygghet
til
de
som
mister
jobben.
Vi
vil ha
strengere
krav
til
lønn
og
forhold
arbeidsplassen.
Solidaritet
Vi
vil
at
oljefondet
skal
støtte
rettferdige
selskaper.
Vi
vil ha
Norge
ut av
NATO.
Vi
ønsker ikke
at
Norge
skal
være med
i
EU.
Vi
vil
jobbe
mot
rasisme.
Vi
vil
ta imot
mennesker
flukt.
Vi
er
imot
at
store
selskaper
skal
styre
handelen.
Miljø
Vi
vil
jobbe
for
en mer
miljøvennlig
industri.
Vi
vil ikke
lete etter
olje
i
nord.
Vi
vil ha
mer
forskning
giftstoffer.
Vi
vil
styrke
kollektivtrafikken.
Feminisme
Vi
vil
redusere
forskjell
i
lønn
for
menn og kvinner.
Vi
vil
jobbe
mot
vold
i
relasjoner.
Vi
vil
jobbe
for
likestilling.