Partiet
Sentrum

Menneskeverd
Alle
mennesker
er like
mye
verdt
i
kraft
av
sin
eksistens.
Politikken
bygger
mål
om
bærekraft
fra
FN.
Partiets
verdier
bygger
kristen
og
humanistisk
arv.
Kampen
mot
utenforskap
er
vår
sak
nummer
1.
Klima
Klimakrisen
løses
globalt.
Vi
vil ha
fart
den
grønne
omstillingen.
Vi
vil
investere
mer
i
norsk
grønn
konkurransekraft.
Vi
vil
avvikle
avhengighet
til
oljeinntektene.
Vi
vil
avslutte
leting
etter
mer
olje
og
gass.
Verden
Vi
vil
arbeide
for
en
fredelig,
rettferdig
og
bærekraftig
verden.
Gjennom
samarbeid
kan
vi
mål
for
bærekraft.
Gjennom
samarbeid
kan
vi
skape
en mer
rettferdig
verden.
Gjennom
samarbeid
kan
vi
bidra
til å
løse
migrasjonskriser,
pandemier
og
styrke
arbeidet
med
å
fremme
demokrati
og
menneskerettigheter.
10
hjertesaker
Ta opp
kampen
mot
rasisme
og
diskriminering.
Styrke
rettighetene
til
mennesker
med
nedsatt
funksjonsevne.
Gi
flere
muligheter
til å
bidra
i
arbeidslivet.
En
human
asyl-
og
innvandringspolitikk.
En
ny
boligpolitikk
for
unge
i
etableringsfasen.
Et
krafttak
for
psykisk helse.
Tillatelse
til
arbeid
og
helsehjelp
til
papirløse.
En
skole
preget
av
mestring,
ikke
testing.
Fremme
klimavennlig
transport,
og
realisere
lyntog.
Utrydde
sult
i
verden.