Miljøpartiet
De
Grønne

Natur og miljø
Vi
vil ha
livskvalitet
framfor
«bruk
og
kast».
Vi
vil
ta vare på
naturen.
Vi
vil
ta vare på
kysten
og
havet.
Vi
vil
redusere
forurensing
og
miljøgifter.
Vi
vil
redusere
bruk
av
plast.
Klima
Vi
vil
jobbe
for å
følge
Paris-avtalen.
Vi
vil ikke
hente
mer
olje
fra
havet.
Vi
kutte
forbruket
av
energi.
Vi
tilpasse
Norge
for
endringer
i
klima.
Miljøvennlig
transport
Vi
vil ha
bedre
og
billigere
offentlig
transport
i
byene.
Vi
vil ha
effektiv
jernbane
i
Norge.
Vi
støtter
bompenger
i
store
byer.
Vi
ønsker
at
flere
skal
sykle
og
gå.
Vi
vil ha
miljøvennlige
båter.
Vi
vil
redusere
utslipp
fra
fly.
Vi
vil ha
mer
transport
av
gods
med
tog
og
båt.
Økonomi
Vi
vil
redusere
materielt
forbruk.
Folk
med
høy
inntekt
skal
mer
skatt.
Folk
med
lav
inntekt
bør
betale
mindre
skatt.
Vi
vil
bruke
oljefondet
til å
løse
klimakrisen.