Sosialistisk Venstreparti

Del
godene!
De
siste
årene
har
forskjellene
økt
i
Norge.
Skattekutt
er
gitt
til
de
rikeste.
SV
mener
pengene
skal
gå til
goder
til
alle.
Skole
SV
ønsker
flere
lærere
og
andre
voksne
i skolen.
De
skal
ha
god tid
til å
hjelpe
hvert barn.
Skolen
skal
bli
mer
praktisk
og
variert.
Vi
vil
også
innføre
gratis
skolemat.
Leksene
mener
vi
skal
gjøres
på skolen.
Helse
Alle
skal
ha
et
godt
helsetilbud
der
de
bor.
Vi
bruke
mer
penger
helsetilbud.
SV
vil
at
alle
skoler
skal
ha
en
egen
psykolog.
Vi
vil
at
det
skal
bli
billigere
å
gå til
tannlegen.
Klima
og
miljø
Vi
slippe ut
mindre
klimagasser.
Vi
vil ha
mer
tog,
buss
og
bane.
Vi
vil
slutte
å
leite
etter
olje.
Vi
vil
lage
nye
jobber
som
ikke
skader
klimaet.
Vi
vil
verne
om
skog
og
natur.
Vi
vil
ta vare på
truede dyrearter
som
ulv
og
fjellrev.
Arbeidsplasser
og
næringsliv.
SV
vil ha
et
arbeidsliv
som
er
trygt
og
godt.
Det
trengs
flere
ansatte
i
flere
yrker.
Man
skal ikke
miste
inntekt
dersom
man
blir syk.
Vi
gjøre
det
lettere
for
folk
å
seg
jobb.