Venstre

Skole
Venstre
vil
la
læreren
bruke
mer
tid
barna.
Vi
vil
gi
mer
utdanning
til
lærere.
Barn
som
faller
utenfor
skal
hjelp
tidlig.
Vi
vil
gi
gratis
barnehage
og
SFO
til
barn
som
trenger
det.
Natur og miljø
Venstre
vil
jobbe
for
et
rent
hav
uten
plast
og
søppel.
Vi
vil ikke
lete etter
olje
i
områder
i
nord.
Vi
vil ha
flere
miljøvennlige
biler.
Vi
vil ha
billigere
buss
og
bane.
Vi
vil
ta vare på
de
store
rovdyrene.
Vi
vil
avvikle
oppdrett
av
pelsdyr.
Arbeid
og
velferd.
Venstre
vil
gi
selvstendig
næring
rett
til
sykepenger
og
pensjon.
Vi
vil
fjerne
avgift
arbeid
til
nye
bedrifter.
Vi
vil
ta bort
unødvendige
regler
for
små
bedrifter.
Vi
vil
gjøre
det
lønnsomt
å
skape
nye
arbeidsplasser.
Digitalisering
Venstre
vil
digitalisere
offentlig
sektor.
Vi
vil
øke
bruk
av
teknologi
i
velferd.
Vi
vil
digitalisere
i
hele
landet.
Vi
ønsker
mer
deling
av
tjenester.