Kristelig Folkeparti

Familie
Familier
skal
kunne
bestemme
over
egen
hverdag.
Alle barn
skal
delta
aktiviteter,
uansett
økonomi.
Barn
skal
vokse opp
i
trygge
og
stabile
familier.
Eldre
Eldre
skal
ha
et
godt
og
trygt
hjem
uansett
hvor
de
bor.
Eldre
som
har
lyst,
skal
fortsatt
kunne
jobbe.
Eldre
har
verdifull
erfaring
som
kan
være nyttig
for
samfunnet.
Internasjonal
solidaritet
Norge
har
et
ansvar
for å
hjelpe
andre.
Norge
bør
dele
Covid-vaksiner
til
fattige
land.
KrF
jobber
for at
de
fattigste
i
verden
skal
ha nok
mat,
klær
og
en
jobb.
Skole
Hver enkelt
elev
skal
bli
sett
av
læreren.
Hver
elev
skal
bli
fulgt opp
en
best
mulig
måte.
KrF
ønsker
mer
valgfrihet
inn i
skolen.
Skolen
skal
være
en
trygg
og
god
plass
å
være.
Helse
Det
offentlige
bør
ha
en
sterk
rolle
i
det
norske
helsevesenet.
Det
sikrer
at
alle
har
tilgang
til
relevant
behandling
av
god kvalitet.
Det
er
pasientens
behov
som
står
i
sentrum
med
all
hjelp.
Alle
mennesker
har
en
uendelig
verdi
uavhengig
av
hvilke
egenskaper
de
har.
Arbeid
KrF
vil ha
et
arbeidsliv
der
alle
som
har
mulighet
til å
arbeide,
kan
delta.
Det
er
viktig
med
arbeidsplasser
i
hele
landet,
både
by
og
bygd.
Miljø
KrF
ønsker
å
overlevere
planeten
til
våre
etterkommere
i
en
bedre
stand
enn
vi
overtok.
Vi
vil
gjøre
de
billigere
å
være
miljøvennlig.
Vi
vil ha
billigere
kollektivtrafikk
og
el-bil.
Vi
vil ha
miljøvennlig
strøm,
som
vindmøller
og
vannkraft.