Fremskrittspartiet

Helse
og
omsorg
for
eldre
Folk
selv
skal
velge
lege
og
sykehus.
FrP
vil
ta
i bruk
all
ledig
kapasitet
i
helse-Norge,
både
hos
private
og
offentlige.
Vi
vil ha
flere
plasser
sykehjem.
Vi
vil
gi
folk
som
sliter
med
ulike
lidelser
et
bedre
og
tilpasset
tilbud.
FrP
vil
prioritere
forebyggende
arbeid
for å
hindre
rusavhengighet.
FrP
vil
sikre
rask
tilgang
til
nye
og
effektive
medisiner.
FrP
vil
styrke
tjenester
for
rehabilitering.
Innvandring
og
integrering
FrP
vil ha
en
streng
og
ansvarlig
innvandringspolitikk.
FrP
vil
avvikle
dagens
asylinstitutt.
FrP
vil
innføre
et
mer
rettferdig
system
for
flyktninger.
Den
enkelte
har
selv
ansvar
for å
bli
integrert.
Man
selv
forsørge
familie
som
kommer
til
Norge.
Innvandrere
skal ikke
økonomiske
særfordeler.
Vi
vil hjelpe
flere
i
deres
nærområder.
Arbeidsinnvandring
bør
reguleres
strengere.
Samferdsel
FrP
vil
at
det
skal
bli
billigere
å
bruke
bil.
FrP
vil ha
mindre
bompenger.
FrP
vil
bygge
og
vedlikeholde
mer
vei.
FrP
ønsker
konkurranse
jernbanen.
Godstransport
sjøen
er
et
godt
alternativ
til
annen
transport.
Fly
er
kollektivtrafikken
i
mange
deler
av
Norge.
Vi
ha
et
godt
flytilbud
i
hele
landet.
Skatter
og
avgifter
FrP
vil ha
lavere
avgifter.
Vi
er
mot
eiendomsskatt.
FrP
vil
avvikle
formuesskatten.
Vi
jobber
for
lavere
skatter
for
folk.
Lavere
skatter
handler om
trygge
arbeidsplasser
i
Norge.