Senterpartiet

Nært
folk
Gode
tjenester
nært
folk
gir
trygghet.
Alle
har
rett
gode
tjenester
i
nærmiljøet.
Tjenester
skal
være
godt
utbygd
over hele
landet.
For eksempel
barnehage,
skole,
omsorg,
helse,
politi
og
kultur.
Hele
Norge
SP
vil
tilrettelegge
for
næringsliv
og
offentlige tjenester.
Dette
gjelder
i
hele
landet.
Alle
skal
bo
der
de
ønsker.
Trygghet
Å
sentralisere
makt,
tjenester
og
arbeidsplasser
skaper
utrygghet.
Avstandene
øker
og
beredskapen
svekkes.
SP
vil
satse på
beredskap,
og
styrke
forsvaret.
Vi
vil
sikre
lokale,
offentlige tjenester.
Klima
Klimatiltak
skal ikke
skape
større
forskjeller.
De
fattigste
skal ikke
straffes
hardest
i
klimaets
navn.
SP
ønsker
mer
bærekraftig utvikling.
Vi
vil
utvikle
norsk
industri,
teknologi
og
kompetanse.
Norsk
mat
Norsk
mat
gir
kvalitet,
trygghet
og
er
klimavennlig.
Norsk
mat
er
tryggest
og
renest
i
verden.
Vi
styrke
norsk
matproduksjon
på land
og
sjøen.
Lokalt
folkestyre
Sp
vil ha
et
samfunn
der
folket
bestemmer.
Folk
skal
involveres
i
beslutninger
som
gjelder
dem.
Gode
lokalsamfunn
gir
trygghet,
tilhørighet
og
identitet.
Vi
er
imot
tvang
i
sammenslåing
av
kommuner
og
fylker.
Forsvar
Norge
trenger
et
sterkt
forsvar.
Beredskapen
styrkes
i
store
deler
av
landet.
Vi
trenger
et
forsvar
med
god
lokal
kunnskap.
Vi
vil
styrke
Heimevernet
og
forsvaret.
Norsk
verdiskapning
Norsk
verdiskapning
er
bygd
klokt
styre
av
ressurser.
Verden
har
behov
for
energi,
mat
og
teknologi.
Norge
bør
utvikle
næringsliv
i
hele
landet.
Suverenitet
Norsk
næringsliv
opplever
mye
press
fra
EU.
EØS-avtalen
truer
norske
arbeidstakeres
rettigheter.
SP
vil ha
Norge
ut av
EØS-avtalen
og
Schengen-samarbeidet.
Vi
vil
gjeninnføre
nasjonal
grensekontroll.
Tillit
SP
ønsker ikke
detaljert
styring
i
arbeidslivet.
Folk
som
får
ansvar
vil
arbeide
for
fellesskapet.
De
som
har
skoen
vet
best
hvor
den
trykker.
Vi
vil
øke
tillit
til
arbeidstakere
i
offentlig
sektor.