Høyre

Skole
En
god
barndom
varer
hele
livet.
Alle barn
skal
ha
en
god
barndom.
Alle
skal
ha
flinke
og
motiverende
lærere.
Alle
elever
skal
hjelpen
de
trenger.
Ingen
skal
bli
mobbet.
Høyre
har
høye
mål
for
elevene.
Miljø
De
voksne
passe på
naturen
og
miljøet.
Slik
kan
barn
overta
jorda.
Det
skal
være
enklere
og
billigere
å
være
miljøvennlig.
Vi
skal
passe på
miljøet
og
beskytte
dyr
og
natur.
Vi
få bort
plast
i
havet.
Vi
skape
ny
teknologi
som
gjør
verden
renere.
Helse
Du
skal
god
hjelp
når
du
er syk.
Du
skal
den
hjelpen
du
trenger
raskt.
Barn og unge
som
har
vonde
følelser
skal
hjelp.
Familiene
skal
bestemme
hva
slags
hjelp
de
skal
få.
Vi
vil
gjøre
det
enklere
å
leve
sunnere.
Eldre
skal
bedre
mat
og
bedre
hjelp.
Arbeid
Å
ha
en
jobb
gjør
at
du kan
ta vare på
deg
selv
og
familien
din.
Det
er
også
viktig
for
samfunnet
og
bedriftene.
Alle
skal
føle
seg
inkludert
der
de
jobber.
Alle
skal
ha
en
trygg
jobb
å
gå til.
Vi
vil
gjøre
det
enklere
å
starte
egen
arbeidsplass.
Vi
vil
støtte
de
som
mister
jobben.
Trygghet
Det
viktigste
for
Høyre
er
trygghet.
Norge
er
et
trygt land
å
bo
i.
Vi
vil ha
flere
politifolk
som
passer på
oss.
Vi
vil
kjempe
mot
terror
i
hele
verden.
Vi
vil
kjøpe
nytt
utstyr
til
Forsvaret.
Hele
verden
Vi
har
det
veldig bra
i
Norge.
Det
finnes
land
hvor
menneskene
ikke
har det bra.
Mange
er fattige
eller
er
flukt
fra
krig.
Det
er vanskelig
for
land
å
gjøre
noe
med
dette
alene.
Vi
vil
at
alle barn
i
verden
skal
gå på skole.
Ingen
mennesker
skal
leve
i
fattigdom.
Vi
vil
at
alle
mennesker
skal
klare seg
der
de
bor.