Arbeiderpartiet

Arbeid
Vi
skal
sørge
for
trygt
arbeid
til
alle.
Alle
som
kan
og
vil
jobbe,
skal
sjansen.
Vi
skape
flere
arbeidsplasser.
Det
bli
lettere
å
seg
jobb.
Eldre
og
helse
Vi
trenger
sterkere
lokalsykehus.
Vi
vil ha
sykebiler
som
kommer
når
du
trenger hjelp.
Alle
eldre
skal
ha
en
trygg
og
verdig
alderdom.
Eldre
skal
hjelp
som
er
tilpasset
det
de
trenger.
Skole
Vi
skal
ha
gode
skoler
og
barnehager.
Det
skal
være
utdannede
lærere
og
barnehagelærere.
Skolen
skal
gjøre
at
flere
barn
lærer
og
har det bra.
Klima
Vi
skal
ha
en
rettferdig
klimapolitikk
som
skaper
jobber.
Vi
skal
kutte
utslipp
og
ta vare på
naturen.