Mediene

Ved å følge med på nyhetene kan vi holde oss oppdatert på hva som skjer i verden. Nyhetene består av fortellinger fra virkeligheten. Det kaller vi journalistikk. Det kan dreie seg om alt fra krig og ulykker til brudd mellom kjendiser. Journalistikk handler om fakta.


Det er journalister som lager journalistikken. Hver dag skjer det mange ting, og journalistene velger ut hendelsene de mener er viktigst og lager saker om dem. Journalister skal informere og skape debatt om det som skjer i samfunnet.

Journalistene skal passe på at de som har makt, ikke misbruker makten sin. Om de oppdager at noe ikke fungerer som det skal, skal de informere oss. Mediene kalles ofte for den fjerde statsmakt fordi de overvåker arbeidet til statsmaktene (Stortinget, regjeringen og domstolene).


Journalistene blir styrt av en redaktør. Redaktøren har ansvaret for at mediet følger loven, samt reglene og retningslinjene som gjelder for journalistikken. De er listet opp i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Redaktøren er en «portvakt» som skal kvalitetssikre det som blir publisert. Redaktøren skal sikre en saklig, nyansert og troverdig nyhetsformidling med grunnlag i ulike og sikre kilder. Å sørge for at kildebruken er god og at informasjonen er riktig, er en så viktig del av det journalistiske arbeidet at det er omtalt i Vær varsom-plakaten.

I et demokrati er det viktig at ulike meninger kommer til uttrykk. For å mene noe om en aktuell sak trenger vi kunnskap. For å få kunnskap trenger vi informasjon. Det finner vi i mediene. Før sosiale medier hadde de redaktørstyrte nyhetsmediene monopol på å formidle nyheter og aktuell informasjon. I dag spiller også sosiale medier, spesielt Facebook og Twitter, en viktig rolle som nyhetsformidler og som debattforum.


Sosiale medier har gjort det mulig for flere å ytre seg. De redaktørstyrte mediene har tradisjon for å la eliten komme til ordet. Det er ofte politikere, samfunnstopper og eksperter som uttaler seg. Sosiale medier gjør at hvem som helst kan ytre seg gjennom for eksempel blogg, Twitter eller Facebook. Slik blir makten til å påvirke spredt blant flere.


Samtidig er god journalistikk i redaktørstyrte medier viktigere enn noen gang. Nyhetsmediene skal levere aktuell og meningsfull informasjon fra sikre kilder. Det gir oss grunnlag for kunnskap og engasjement. Meningene våre blir lyttet til når de bygger på god kunnskap. Kunnskap om medienes samfunnsoppdrag gir også kritiske og forventningsfulle mediebrukere som krever at mediene gjør jobben skikkelig. Det kan skjerpe kravene mediene stiller til seg selv, og gjøre dem bedre.

De siste årene har vi sett mange eksempler på falske nyheter. Falske nyheter er oppdiktede historier som utgir seg for å være nyheter. Det kan virke som en helt vanlig nyhet, men informasjonen er ikke riktig. Falske nyheter er som regel laget av noen med en politisk eller økonomisk agenda. Fordi noen tror at falske nyheter er laget av journalister, kan falske nyheter bidra til å svekke troverdigheten til de redaktørstyrte mediene.