Risikovurdere

En gutt er blitt påkjørt av en bil og ligger skadet på andre siden av veien.

Når det har skjedd en ulykke, eller noen har blitt akutt syke og vi kommer som tilfeldig forbipasserende, har vi alle et ansvar for å stoppe opp å hjelpe. Før du hjelper andre må du gjøre en risikovurdering av din egen og andres egensikkerhet. Det betyr at du må vurdere om, og i tilfelle¬ hvilke, farer du ser eller forstår kan oppstå før du går inn i selve situasjonen, skadestedet eller der den syke er.

Ved å øve på ulike risikosituasjoner blir du bedre forberedt når du uventet kommer opp i ulike hendelser/situasjoner.

Tenk deg at det begynner å brenne på skolen din, og ingen noen gang hadde gjennomført en brannøvelse. Hverken lærere eller elever. Hvordan tror du situasjonen på skolen hadde utviklet seg om ingen hadde øvd på hva man skulle gjøre?


Hva betyr det å risikovurdere?

Gjennom risikovurderingen vil man så langt det er mulig forsøke å finne ut (vurdere) hvilke farer situasjonen innebærer eller kan utvikle seg til å bli. I noen tilfeller vil hendelsen være så risikofylt at du kun skal søke dekning og varsle 113. Andre ganger må du sikre et skadested med varseltrekant og sette på deg en refleksvest før du går inn på et skadested og utfører livreddende førstehjelp.

En varseltrekant signaliserer til andre bilister at noe har skjedd

Hva øver vi egentlig på når vi har brannøvelse? Er det noen forskjell på hva elevene, lærerne og ledelsen øver på?


Hvorfor er det viktig å risikovurdere?

I en situasjon som er farlig for en selv eller andre vil vi kunne kjenne på ulike fysiske og psykiske reaksjoner. Kroppen kan få en stressreaksjon som gjør at man reagerer forskjellig. Kroppen skiller ut stresshormonet adrenalin. Du kan bli tørr i munnen, pulsen stiger og en kan kjenne seg redd. Når du blir stresset vil kroppen reagere ulikt. Noen ønsker å forsvare seg selv eller andre. Noen flykter og noen blir handlingslammet (klarer ikke å gjøre noen ting).

Har du merket at pulsen din øker veldig fort og plutselig når du har blitt skremt før? Etterpå kan man begynne å skjelve eller bli kvalm på grunn av den plutselige måten kroppen reagerer på.


Vi vurderer risiko ut fra våre sanser og oppfatninger. Risikovurderingen skjer på bakgrunn av tre ting: 1) Kunnskap 2) Erfaring 3) Fra øvelse til virkelighet

1. Kunnskap

For det første gjør vi generelle vurderinger ut fra den informasjonen vi har tilgjengelig, hva vi ser, hva vi har lært eller tidligere har erfart. Har vi tidligere hørt om noen som har skadet seg i en alpinbakke, har vi lest i en avis om trafikkulykker er det lettere å se en slik situasjon for seg. Jo mer kunnskap vi har i forkant - jo lettere er det å forstå at situasjonen vi møter kan være farlig eller innebærer risiko. Det er en av grunnene til at vi har undervisning i disse temaene.


2. Erfaring

Vi gjør vurderinger ut fra om det vi skal vurdere, passer med tidligere erfaringer (lignende situasjoner). Etter hvert som vi har fått erfaring med arbeidsoppgavene, vil vår generelle risikovurdering nå også påvirkes av våre egne erfaringer. Har vi øvd på hva vi skal gjøre om det brenner på skolen - husker vi også hvordan det opplevdes, at brannalarmen ulte og at vi kanskje blir litt redde. Det å bli redd er naturlig - men når vi har trent på hva vi skal gjøre blir vi mindre redde om det samme skulle skje. Jo mer vi trener og øver - jo enkle er det å se for seg ulike situasjoner.


3. Fra øvelse til virkelighet

Øvelse og drilling på risikofylte situasjoner gjør at du er bedre forberedt på hva og hvordan du faktisk reagerer og løser risikofylte hendelser. Jo oftere du trener jo bedre forberedt vil du være når du står ovenfor vanskelig hendelser.


Hvordan kan vi risikovurdere?

1. Sansning: hva har skjedd?

Hva ser, lukter, hører og føler jeg nå?


2. Vurdering: hva skjer rundt meg?

Hva kan være farlig her? Snu deg 360 grader rundt om det er mulig. Få et overblikk over personer, trafikk og andre ting som kan ha betydning for sikkerheten.


3. Planlegging: hva må jeg gjøre nå?

Bør du trekke deg ut av situasjonen, hvilken vei skal du i tilfelle gå eller løpe for å komme deg unna? Er det andre der som kan hjelpe deg? Kan du sikre deg på noe vis? Varsle 113 så raskt som mulig.


Se for deg og reflekter:

Tenk deg at du er på vei for å møte noen venner før dere skal på kino. Du og en venn prater, tuller og ler. Når dere kommer rundt et hjørne hører dere noen som krangler høylytt. Dere hører at det er mye skrik, kjefting, aggresjon og sinne.

- Hvordan tror du det vil oppleves å gå fra en hyggelig og tullete tone med vennen din til plutselig å bli vitne til en høylytt og aggressiv krangel?

Plutselig utvikler det seg til å bli slåssing bare hundre meter foran dere. Det ser alvorlig ut og det er flere personer rundt som er med på dette. Dere ser at en av dem blir liggende urørlig på bakken. De viser ingen tegn til å gi seg med slåssingen.

- Hvordan oppleves det å være vitne til dette? Kanskje har du vært involvert i en slik hendelse? Er det annerledes å fysisk være i denne situasjonen enn å forestille seg den, tror du?

Dere skjønner at personen på bakken trenger hjelp og at den er alvorlig skadet. Noe må gjøres.

- Hva ville du gjort nå? Tenk på det du har lært og diskuter det gjerne med en annen i klassen.