Mangfold i Norge

Vi som bor i Norge både høres forskjellige ut, ser forskjellige ut og lever på forskjellige måter.

Rundt om i landet, snakker vi ulike dialekter.

Rundt om i verden, snakker vi forskjellige språk.

Hvis man er innvandrer, har man kommet til Norge fra et annet land.

Mange norske barn har foreldre som er innvandrere, men barna er ikke innvandrere selv.

De er norskfødte med innvandrerforeldre.

I Norge er det flest innvandrere fra Polen, Litauen og Sverige. De kommer som oftest til Norge for å jobbe.

Mange mennesker er også på flukt fra hjemlandet sitt på grunn av krig, sult eller fattigdom, for eksempel fra Somalia, Eritrea og Syria.

De kommer til Norge fordi det er tryggere her.

Kristendommen har vært en stor religion i Norge i mange, mange år.

I dag har vi mer kunnskap om andre religioner og livssyn, blant annet på grunn av innvandring og det vi lærer på skolen.

På den måten kan flere velge selv hva de vil tro på.

Noen velger også å ikke tro på noe i det hele tatt.

Denne blandingen av dialekter, språk, utseende, religion, livssyn og kultur er altså det vi kaller for mangfold.