AMK - det behøver ikke å være vanskelig å redde liv